Oud papier en Duurzaamheid

Leden van ons koor hebben gedurende vele jaren grote hoeveelheden oud papier ingezameld. Dat kwam niet alleen onze kas maar ook het milieu ten goede. Het inzamelen is met ingang van 1 mei 2015 overgenomen door de Gemeente Hellendoorn. Ons werd gevraagd om op te treden als ambassadeurs en ons in te zetten voor een ‘Helder Heldern’

We willen een duurzame gemeente zijn. Het lied dat we zongen (zie na onderstaande collage), geeft in het tweede vers al al aan waar we als koorleden voor staan. We leven hier in een gezonde omgeving en willen dat graag zo houden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Om jullie mee te laten genieten en als dat nog nodig is, op ideeën te brengen, zullen we hier zo nu en dan foto’s plaatsen van activiteiten die daarmee verband houden.

Christelijk Zangkoor Nijverdal zingt ‘HELDER HELDERN’

Melodie: ‘Au clair de la lune’.

In ons mooie Heldern leven we in ’t groen.
Om dat zo te houden, wil ons koor iets doen.
Dat is toch zo helder, helderder kan niet.
Om dat te propageren, zingen wij dit lied.
In ons mooie Heldern leven wij gezond,
Daarom gooien we afval echt niet op de grond.
We houden ’t gescheiden, helderder kan niet.
Om dat te propageren, zingen wij dit lied.
Hellendoorn wordt helder en wat wil ’t geval.
Overal containers, ook in Nijverdal.
Helder blauwe bakken voor ons oud papier.
’t Lijkt alsof ze roepen:
‘PAPIER, PAPIER HIER!’
Hebt u last van plastic of soms van metaal?
De familie Helder haalt dat allemaal.
En de drankkartonnen die gaan dan ook mee.
Afval overwonnen:
hier die PMD!!!!

 

Verslag Duurzaamheid 2018.

Als ambassadeurs van de duurzaamheid blijven wij actief/ons inzetten richting onze achterban betreffende het belang van zuinig zijn op onze leefomgeving en de kwetsbaarheid hiervan. Het afgelopen jaar heeft voor ons nogal wat teweeggebracht. Allereerst het bericht dat de stuwende kracht achter onze Facebook pagina CZN en Helder Heldern, Marjorie Lamain op Tweede Kerstdag 2017 geheel onverwacht is overleden. Zij was het die onbeperkt activiteiten, foto’s etc. plaatste op “haar “facebook CZN en op die manier heel veel onder de aandacht bracht. Haar man wilde wel proberen om dit door te zetten maar dat bleek toch wat teveel van het goede. Wij hebben getracht dat op te vangen door iemand anders van het koor hiervoor te benaderen, dat is onlangs gelukt.

Warme Truien Zondag.  Op Zondag 4 febr. hebben we medewerking verleend aan twee kerkdiensten tegelijkertijd in Het Centrum en De Regenboog. De Groene Kerk heeft dat in overleg met de kerkenraden georganiseerd. Wij hebben ons koor in tweeën gesplitst, wel met een goede verdeling van de vier stemmen. Een vaste pianist die ons vaak begeleidt tijdens concerten, heeft als pianist/dirigent het ene koor geleid, de vaste dirigent het andere koor. Het speciaal hiervoor gecomponeerde Groene Kerk lied, waarvoor onze dirigent een vierstemmig arrangement heeft gemaakt, werd daar ook samen met de gemeente gezongen. Alles om de aandacht te vestigen op zuinig zijn met energie, de kachel minder warm, kortom, bewustwording stimuleren. Als vertegenwoordiger van ons koor ben ik bij de installatie geweest van het Platform Duurzaamheid, eind maart. Hier werd echter wel pijnlijk duidelijk hoe weinig draagvlak er op dit moment nog is in onze gemeente op dit gebied, In totaal een dertig personen waren hierbij aanwezig, dus nog veel te doen op dit gebied. Wel mooi is om te zien dat er op dit moment al een prachtige website is waarop veel informatie wordt getoond. We zijn steeds met twee bestuursleden aanwezig geweest bij vergaderingen over duurzaamheid en de inhoud van deze bijeenkomsten zijn ook steeds gedeeld met andere bestuursleden in onze eigen vergaderingen. Waar mogelijk vestigen we de aandacht op Fair Trade produkten zoals de koffie die we drinken tijdens de wekelijkse repetities. Ook tijdens de jaarvergadering, gehouden eind maart, is Duurzaamheid een vast agendapunt, evenals op onze maandelijkse bestuursvergaderingen. Onze eigen vernieuwde website wordt steeds meer gebruikt om activiteiten van het koor onder de aandacht te brengen. De overzichtelijkheid is sterk verbeterd. In de week van de Duurzaamheid hebben we als koor een lied gezongen op de zaterdag, speciaal gemaakte teksten over duurzaamheid, fairtrade en nu weer uitgebreid met een couplet over energie bezuiniging. Veel lovende woorden gekregen over dit optreden en de vraag om volgend jaar weer te komen. Onder de leden van het koor is het aangemoedigd om zoveel mogelijk op de fiets naar de repetities te komen, waaraan veel gehoor wordt gegeven. Is beter voor het milieu en het lichaam.

Plannen 2019.

Zoals gemeld in ons overzicht is iemand bereid gevonden om de site CZN/ Helder Heldern nieuw leven in te blazen. We gaan dus dit jaar weer meer zien zodat we onze achterban meer kunnen stimuleren.

30 Maart is er een concert van ons koor met als thema; SCHUBERT. Om het voor iedereen mogelijk te maken dit te kunnen bijwonen houden we de toegangsprijzen zo laag mogelijk; kostprijsniveau. Meestal is de opbrengst van de toegangskaarten onvoldoende om de kosten te dekken, een deel van de bijdrage van de gemeente wordt dan hiervoor gebruikt. Om ons als koor te onderscheiden huren we vaak speciale musici in of speciale instrumenten. Voor dit concert is dat een strijkersgroep en een vleugel, waarvoor ook een andere pianist wordt gevraagd en een sopraan soliste.

Op 18 mei doen we mee aan een korendag in Kampen. Uit oogpunt van milieu en zuinigheid gaan we dan met alle koorleden en partners in één bus in plaats van auto’s, kosten hiervan komen dan voor rekening van het koor.

In de week van de duurzaamheid doen we weer mee op de laatste dag met een optreden. We gaan dan een aantal nummers zingen om het optreden wat meer inhoud te geven. Er wordt nog nagedacht over de te zingen liederen, maar wel vlot en vrolijk. Ook kunnen we onze leden aanmoedigen om zich op te geven om vpoor te lezen op de scholen in deze week.

Uiteraard blijft “Ambassadeurs ” een vast agendapunt op al onze vergaderingen, waarbij we de Sociale Duurzaamheid verder onder de aandacht van onze leden gaan brengen. Dit is in ons koor al een heel sterk punt, er is veel aandacht in omzien naar elkaar, heeft toch wel met de gemiddelde leeftijd te maken. Wij zijn blij om te constateren dat gebondenheid wordt ervaren als een groot goed. Er zijn relatief veel alleenstaande leden bij ons koor, die toch de wekelijkse repetities ook daarom als bijzonder waardevol ervaren. Wij gaan het komende jaar de term “Sociale Duurzaamheid” als jaarthema gebruiken.

Tot Slot.

Wij willen ons naar vermogen inzetten om het begrip Duurzaamheid handen en voeten te geven, zuinig te zijn op onze mooie Schepping zodat de volgende generaties ook dan kunnen genieten.

Christelijk Zangkoor Nijverdal.

Henk Maatman. (voorzitter)