Voorzitter:

H. Maatman (Henk)

email: henkensinymaatman@gmail.com

Algemeen adjunct:

(notulist bestuursvergaderingen):
J.D. Visse-Dam (Jannie)

email: jannie.visse@gmail.com

Secretaris:

H. Rodijk – Brinkman (Erna)

email: ernarodijk@home.nl

Dirigent:

G.Seinen (Arjen)

 

email:

Penningmeester:

F. Hogenkamp (Ria)

email: riahogenkamp@kpnmail.nl

Lid:

(presentielijst, attenties bij ziekte, jubilea etc. ledenregistratie en d.d. jubilea)

E. Kamerling – Middelkamp (Els)

email: els.kamerling@ziggo.nl